1
Máy chủ đặt tại Việt Nam - Đường truyền ổn định
Hỗ trợ VPN miễn phí cho người chơi ở nước ngoài
3
Giới hạn 4 acc/PC - 8acc/IP - 60 acc/bang
5
Cân bằng môn phái - Miễn phí giờ chơi
7
Boss Sát thủ - Có mốc May Mắn
9
Đầy đủ mọi chức năng của VNG mà các game JX khác
đang buộc phải tắt: Đóng tiền lên bang, Kỳ Trân Các, …
11
Không có kéo , Auto theo sau không tự đánh người
13
Cấp 100 nhận miễn phí 1 Món HKMP
2
Bản thân pháp
Nguyên bản CTC 2005
4
Đã hoạt động cực kỳ ổn định suốt 3 năm qua
6
Cày cuốc - Đồ xanh chủ đạo
8
Bán Tiên Thảo Lộ, Xá Lợi Tâm Kinh,
Tinh Hồng Bảo Thạch, Đại thành, … Đầy Đủ
10
Hỗ trợ tân thủ tận răng
12
Cấp 90 có thể mua túi mảu ở lễ quan để trian
14
4ACC/PC - 8ACC/IP,
Cấp Kéo Xe, …
Bảo mật qua Email
Bảo mật đăng nhập bằng SĐT
Bảo mật đăng nhập bằng Pass 1
Không cần tắt AntiVirus &
Windows Defender
Auto Ingame - Đầy đủ
chức năng để luyện công và
làm Dã Tẩu mượt mà
Không sử dụng được Auto Ngoài
Chống Thiên Nhẫn cày tiền VLK Hút 1
Đánh người lên skill 9x nhanh chóng
Chống autologin
Chống máy ảo
Chống DDoS
Liên tục tổ chức giải đấu liên
server: Võ Lâm Minh Chủ,
Đệ Nhất Bang, Song tuyệt,
Tam tuyệt, …
Tổng giá trị hàng trăm triệu đồng
Võ Lâm tranh bá